... ... ... ... ... ... FAQ E-mail do Admina
Home
Bookmark and Share

Strona zawiera wspomnienia rodzinne, spisane przez Zdzisława Orszulaka. Składają się z kilku części. Zapraszam do czytania i dzielenia się uwagami.
Opisana jest też nasza rodzina, jej członkowie i historia. Wszystkich, którzy mogliby dodać jakieś szczegóły lub członków rodziny którzy chcieliby umieścić tu swoje wspomnienia, proszę o przesyłanie uwag e-mailem do mnie..
Znajduje się też trochę różnych innych ciekawostek.

Pozdrawiam
Zdzisław Orszulak

Zasady korzystania z zasobów witryny

Dane genealogiczne prezentowane na niniejszej witrynie:
• udostępniane są wyłącznie w celach domowych i osobistych, a wykorzystanie ich w innych celach przez kogokolwiek jest zabronione;
• będą niezwłocznie poprawione lub usunięte w przypadku naruszenia czyichś dóbr osobistych na żądanie zainteresowanej osoby;
• zostały zgromadzone i opublikowane przy największej możliwej staranności, jednakże administrator witryny zastrzega sobie możliwość popełnienia błędu oraz wyłącza swoją odpowiedzialność za ewentualną szkodę lub utratę korzyści poniesione przez osobę korzystającą z tych danych (nie dotyczy osoby, której dobra naruszono);
• odzwierciedlają stan wiedzy na określony dzień, a ich aktualność mogła się później zmienić;
• mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych informacji w związku z ochroną prywatności, wówczas dodatkowe informacje mogą uzyskać tylko członkowie rodziny;
• mogą być przypadkowo zbieżne z danymi innych osób o tych samych lub innych imionach i nazwiskach, za co administrator witryny ani tym bardziej sami członkowie rodziny nie ponoszą żadnej odpowiedzialności; aby uniknąć pomyłki, z obecności tych danych na niniejszej witrynie nie należy wyciągać żadnych wniosków co do tożsamości jakichkolwiek osób;
• jeśli zostały znalezione przez wyszukiwarkę internetową, a osoba której dotyczą nic dotychczas nie wie o niniejszej witrynie, to zapewne administrator szuka kontaktu z tą osobą i prosi ją o skontaktowanie się z nim w celu uzupełnienia drzewa genealogicznego (niekoniecznie do Internetu);
• zostały przetworzone ręcznie; wszelkie pytania należy kierować do administratora witryny.

aa bb ¦cc dd ee Orszulak ff Contact Us
Copyright , ....