x


Adres

Adres

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Karowa 18
00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 701

Dyżury

IS UW (pok. 114): środa, godz. 11.00-12.00

Wyślij e-mail do Kiliasa