Wyposarzenie ula
 Ramki gniazdowe mają wymiar zewnętrzny 445 X 240 mm. Szerokość ich beleczek wynosi 25 mm. Wymiar ramek w nadstawce Brzóski wynosi 160 X 240 mm, a niskiej nadstawki zalecanej przez S. Klimka 80 X 240 mm. W obu tych nadstawkach stosowane są ramki o szerokości beleczki wynoszącej 40 mm. Zmniejszenia to liczbę używanych ramek w nadstawkach oraz pracochłonność w czasie wyjmowania ramek w nadstawkach odsklepienia, wirowania, naciągania węzy itp. Pogrubione plastry łatwiej jest odsklepiać nożem ogrzewanym w ciepłej wodzie i uzyskuje się więcej wosku z zasklepów.
  Największą korzyścią pogrubionych plastrów w nadstawkach jest to, że komórki wyciągnięte do 20 mm nie są zaczerwiane przez matkę. Zbędne jest więc używanie kraty ogrodowej, która utrudnia pracę pszczołą zbieraczkom. Jednak należy pamiętać, że czasem pszczoły mogą "zwęzić" przez zgryzanie części pogrubionego plastra w nadstawce i miejsce to matka zaczerwi.
 Ścieśniacze lub zatwór jest ustawiony między ostatnią ramką w ulu a matą. Może on być wykonany z jednolitej deski grubości 17 mm, z przyklejoną i przybitą górną beleczką. Ale można także wykonać ścieśniacz znacznie lżejszy, z płyty pilśniowej twardej, do której przybija się i przykleja górną beleczkę połączoną z dwiema listwami, wzmacniającymi wydłużony format ścieśniacza. Zatwór (ścieśniacz) powinien nie sięgać do dennicy na około 10 mm. Szczelina ta służy do odpływu powietrza i zapobieganiu wilgoci w okresie zimowli oraz pozwala na przechodzenie z pszczół z gniazda do plastrów pozostających za ścieśniaczem itp.
  Deska przegrodowa jest niezbędnym wyposażeniem unowocześniającym gospodarkę pasieczną. Pozwala bowiem na okresowe tworzenie (obok głównej rodziny) odkładów do unasiennienia lub zimowania matek. Deska przegrodowa powinna szczelnie przylegać do ścian i dennicy ula, aby nawet pojedyncza pszczoła nie mogła się za nią przedostać. W przeciwnym razie obie rodziny połączą się, zabijając jedną z matek.
  Podkarmiaczka ramkowa jest jednym z najprostszych urządzeń do podkarmiania pszczół w ulu warszawskim zwykłym. Aby podkarmiaczka ta mieściła 3,5 litra syropu wraz z drewnianym pływakiem, jej wymiary powinny wynosić długość 400 mm, szerokość 240 mm i grubość 58 mm. Rama podkarmiaczki jest z dwu stron obita płytą pilśniową twardą 4 mm. Wewnętrzne wymiary komory do wlewania syropu są następujące długość 330 cm szerokość 22 mm i grubość 50 mm. W celu zabezpieczenia przed przeciekaniem syropu z podkarmiaczki należy miejsca styku płyty z listwami dobrze nagrać żelazkiem, posmarować woskiem i szybko gęsto obić gwoździkami. Można również uszczelnić przybijając płytę na listy świeżo pociągnięte farbą olejną. Górna beleczka podkarmiaczki przykręcona jest śrubą do jednej z bocznych ścian (grubość tej beleczki wynosi 10 mm). Z drugiego boku półokrągła zarzynka w górnej beleczce oraz wystająca śruba wkręcona w pionową listwę, pozwalają zamykać i otwierać podkarmiaczkę do mycia dezynfekcji itp. Wysokość osłoniętego wejścia dla pszczół wynosi 50 mm. Zaleca się wywiercenie na środku górnej beleczki otworu o średnicy 20 25 mm do wlewania syropu. Umożliwia to zastosowanie dużego lejka co znacznie przyspiesza rozlewanie syropu przy karmieniu.
  Krata ogrodowa w opisanym ulu mogą być w użyciu, zależnie od sposobu gospodarki, kraty ogrodowe poziome i pionowe. Obecnie najczęściej stosowane (i tanie) są kraty z winiduru, bardzo praktyczne do użycia poziomego. Przycina się je do formatu nadstawki i kładzie pod nią, na górne beleczki ramek gniazdowych. Krata pozioma zabezpiecza nadstawkę od przejścia do niej matki i zaczerwienia.
  Krata pionowa dzieli gniazdo na część zaczerwianą i magazyn miodowy. Przy pionowym użyciu krata z winduru musi być usztywniona ramą z drewna ściśle dopasowaną do wnętrza ula, bez niej łatwo się wypacza i nie spełnia swej roli. Ramę wystarczy zasłonić kratą na na 2/3 jej powierzchni od dołu, gdyż w górnej części jest zwykle zabudowana przez pszczoły woskiem. Zewnętrzne wymiary kraty wynoszą 470 X 255 mm.
  Maty ocieplające Komplet do ula stanowią dwie maty ocieplające boczne i jedna górna, która może być zastąpiona poduszką wykonaną z worka napełnionego luźno sieczką, suchym mchem lub liśćmi paproci. Maty boczne, grubości 50 mm, wykonuje się najczęściej z prostej słomy ułożonej poprzecznie w drewnianym obramowaniu między matą a dennicą winna być 10 mm przestrzeń dla opływu powietrza i przechodzenia pszczół. Przy użyciu takich mat słomianych nie zachodzi konieczność stosowania zatworów. Zatworomaty słomiane pochłaniają w czasie zimowli sporą część wilgoci gniazda wyparowują ją na zewnątrz. Zamiast słomy można użyć w opisany sposób styropianu, owinięty szczelnie folią dla uchronienia od pszczół i ewentualnie mrówek które chętnie go zgryzają.
  Transportówka - rojnica jest niezbędna w każdej pasiece. Służy ona do przenoszenia ramek oraz zbierania i chwilowego przetrzymywania i transportu roi. Aby była lekkie, należałoby wykonać ją z 2 -3 mm sklejki lub 3 mm płyty pilśniowej twardej.