Konstrukcja ula warszawskiego zwykłego
 Opisany ul jest leżakiem, w którym magazyn miodowy umieszczony jest z jednej lub obu stron gniazda. W korpusie gniazdowym mieści się 18 ramek o wymiarach 240 X 445 mm i ścieśniacz, lub szczelna przegroda rozdzielajaca główną rodzinę od odkładu, w którym np. można dać do unasienienia matkę. Nad korpusem gniazdowym zastosowano nadstawkę z desek 20 mm, długości 400 mm, zawierającą 10 ramek o wymiarach 240 X 160 mm.
 Nadstawka dostosowana jest rozmiarami i pojemnością do ubogich pożytków w większości rejonów naszego kraju. Skrócenie ramy nadstawkowej daje równierz możliwość przeglądu rodziny oraz stosowanie wielu zabiegów - wyjmowania ramek gniazdowych, kontroli ramki pracy itp. bez jej zdejmowania.
  Korpus gniazdowy składa się ze skrzyni zespolonej na stałe z dnem i poddaszem (kołnierz ula). Wymiary wewnętrzne właściwego korpusu wynoszą długość 650 mm, szerokość 255 mm i wysokość 465 mm. Ściany przednia i tylna są podwójne, grubości 60 mm, izolowane 23 mm warstwą słomy, styropianu, gąbki poliuretanowej, waty mineralnej lub innym materiałem izolacyjnym. Grubość ścian zewnętrznych wynosi 17 mm a wewnętrznych 20 mm. Grubość desek używanych do budowy ścian można by zmniejszyć do 15 mm lub deski zewnętrzne w ścianach przedniej i tylnej zamienić na 4 - 5 mm płytę pilśniową twardą, dobrze zakonserwowaną pokostem i farbami. Obniży się wówczas masa ula i zwiększy przesztrzeń wypełniona izolacją.
 W wewnętrznych górnych krawędziach korpusu gniazdowego znajdują się wręgi wysokości 20 mm i szerokości 11 mm do wieszania ramek. Ściany boczne wykonano z desek 20 mm, przybitych poziomo na zkładkę do ścian podłużnych. W lewej ścianie bocznej (przyjęto, że stronę lewą lub prawą ula określa się patrząc na ul od tyłu) znajdują się dzwiczki o wymiarach 305 X 80 mm, do podmiatania ula. Drzwiczki te znakomicie ułatwiają wiosennepodmiatanie i czyszczenie ula oraz wkładnie wkładki dennicowej przed zimowlą lub przed odymianiem przeciwko warrozie. Posmarowanie takiej wkładki olejem jadalnym i wyjęcie dobę po odymianiu pozwala na ocenę stanu porażenia rodziny pszczelej warozą. Przez dzwiczki można również wkładać zapalone tabletki lub paski pod środek gniazda rodziny.
 Poddasze wysokości 145 mm, jest przedłużeniem zewnętrzych ścian korpusu ula. Mieści się w nim nadstawka oraz mata ocieplająca gniazdo.
  Dennica grubości 45 mm wykonana jest z podwójnych desek, z niewielką komorą izolacyjną. Narożniki ścian szczytowych obite są z dwóch stron listewkami pionowymi grubości 17 mm i szerokości 35 mm i nie dochodzą na 15 mm do górnej krawędzi poddasza, stanowiąc oparcie daszka.