Wstęp
Witaj!
 W zmieniających się, coraz gorszych warunkach środowiska naturalnego (uprzemysłowienie, chemizacja, monokultury itp.), prowadzenie pasieki wymaga stałej interwencji pszczelarza. Jej celem jest z jednej strony dążność do możliwie największej produktywności rodzin przez przemyślane wykorzystywanie każdego dostępnego w sezonie pożytku, z drugiej pomoc pszczołom w przetrwaniu w okresach czy latach szczególnie trudnych. By działać skutecznie trzeba tę interwencję oprzeć o znajomość życia pszczół i określone dostosowanie do ich biologii zasady postępowania.
 Tworząc tą strone chciałbym ci pomóc w hodowli pszczół. Mam nadzieję, że zawarte na tej stronie informacje w jakiś sposób ci pomogą.
Opis działów
historia- w dziale opisana jest historia ula warszawskiego zwykłego.
konstrukcja ula - tu znajdziesz informacje na temat budowy tego ula dla pszczół.
wyposarzenie ula - zawiera informacje o sprzęcie niezbędnym przy hodowli pszczół
odławianie pyłku - znajdziesz tu informacje na temat odławiania pyłku oraz o sprzęcie do tego potrzebnym.
gospodarka pasieczna - opis czynności jakie wykonuje się w pasiece w ciągu roku.
 W czasie prac nad stroną kożytałem z książki:
- Gospodarka pasieczna w ulu warszawskim zwykłym 1989 r.
Autor strony: Marek Żyliński