Redakcja Warszawska

Słów kilka o sobie

Andrzej Szkoda (gen_2)

Urodziłem się w Warszawie w roku 1946

Ukończyłem Technikum Łączności nr. 1 w Warszawie. Oficerską Szkołe Radiotechniczną w Jeleniej Górze oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie

Jestem Kawalerem Odreru św. Stanisława gdzie pełnię funkcję Przeora Przeoratu Mazowieckiego oraz Sekretarza Kanclerza Europy

Jestem Redaktorem Naczelnym Internetowego Radia Polonii Świata w Polsce ,,Varsoviana",

[powrót]